Ułatwienia dostępu

Matka Boża Bazylianka
SANKTUARIUM MARYJNE

Kochani parafianie, przyjaciele misji i ludzie dobrej woli.

Z całego serca pragnę podziękować w imieniu swoim, ks. Krzysztofa, Pani Pendo (Przedszkolanka), a w sposób szczególny w imieniu wszystkich przedszkolaków za przekazanie daru pieniężnego na rzecz naszego przyparafialnego przedszkola.

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

Search